Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Îngeri şi Vampiri
Îngeri şi Vampiri
Îngeri şi Vampiri
Ebook35 pages34 minutes

Îngeri şi Vampiri

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Sunt un înger de sex feminin şi mă cheamă Anael. Tatăl meu m-a trimis pe Pământ cu un anumit scop. A fost simplu să îl găsesc băieţelul care locuia în Oxnard, California; O puteam auzi pe mama lui strigând din bucătărie la el ca să îşi termine temele.

L-am urmărit de pe fereastra din dormitorul lui şi l-am văzut aşezat la masa de lucru şi răsfoind o revistă fără să îi pese de teme. Am vrut să îl urmăresc un timp înainte de a mă decide să mă înfăţişez. Nu am vrut să îl sperii cu aripile mele de înger, lungi şi albe.

Încă mai stăteam în faţa ferestrei sale încercând să mă decid cum să îl abordez când, deodată, am simţit o durere ascuţită în grumaz. Am leşinat pe loc.

Nu ştiu cât timp am fost inconştientă. Într-un final, când am deschis ochii m-am trezit într-o grotă ciudată şi întunecată. Din instinct, mi-am atins grumazul care încă mă mai durea. Încercând să mă ridic, am auzit o voce necunoscută.

_ Cine eşti? Sângele tău are alt gust decât cel uman şi mă simt ameţit după ce l-am băut. 

Străinul era un vampir frumos pe nume Kendrick, care a crezut că sunt o simplă fată.

Sângele noastru o dată amestecat a dat naştere unei noi rase de Îngeri Vampiri!

LanguageRomână
Release dateSep 22, 2014
ISBN9781633395169
Îngeri şi Vampiri
Author

Vianka Van Bokkem

Miss Van Bokkem is a Paranormal /Fantasy/Mythology/ Horror/Historical Fiction/Science Fiction author.

Read more from Vianka Van Bokkem

Related to Îngeri şi Vampiri

Related ebooks

Young Adult For You