Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Pablo Perruche
Unavailable
Pablo Perruche
Unavailable
Pablo Perruche
Ebook279 pages4 hours

Pablo Perruche

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

De vader van Pablo is een "hard werkend" zelfstandige - nogal eigenzinnig, en meer dronken dan nuchter. Zo wordt de kleine Pablo geconfronteerd met geldproblemen, dood en overspel, een ontsporende zus en een mama voor wie de schone schijn het allerbelangrijkste in het leven is. En Pablo heeft, niet toevallig, het temperament van een zigeuner... 

Pablo wordt cafébaas, maar droomt van een bestaan als kunstenaar. En van zijn vriendin Veronica, natuurlijk. Galeriehouder Willem Jan Frederik kan zijn droom vervullen, maar is ook niet ongevoelig voor de charmes van Veronica. Hoe loopt dat af?

Peter Lievens, zelf plastisch kunstenaar, schreef met "Pablo Perruche" een boek als een roller coaster, dat nu eens leest als een vlotte roadmovie, dan weer als een modern sprookje over een vreemde vogel. Een verhaal van graag zien en afscheid nemen, trouw en ontrouw, liefde en haat, alcohol en drugs, vrijheid en kunst, geschreven in een razende stijl, afwisselend lyrisch, humoristisch, rauw-realistisch.

"Ik heb je boek gelezen en ik heb dat zeer graag gedaan, ik hou heel erg van de verschillende hoeken van waaruit je aanvalt. Bij momenten heb je me onhoudbaar meegesleept." (Josse De Pauw)

LanguageNederlands
Release dateSep 1, 2014
ISBN9781501470691
Unavailable
Pablo Perruche

Related to Pablo Perruche

Related ebooks

Related articles

Reviews for Pablo Perruche

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating1 review

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  • Rating: 5 out of 5 stars
    5/5
    Peter Lievens woont in Erembodegem bij Aalst, het dorp van Louis Paul Boon. En er zijn wel meer parallellen denkbaar tussen deze twee auteurs. Allebei waren het dubbeltalenten: schilders en schrijvers. Allebei hanteren ze in hun proza een rauwe, razende stijl - omdat ze het leven zelf willen benaderen. De schoonheid van ongepolijste poëzie...

    De lovende woorden van Josse De Pauw waren niet overdreven. Ik heb bijtijden zitten giechelen met dit boek - want Peter Lievens heeft humor (dat had LP Boon ook). Ik heb genoten van de manier waarop hij over zijn jeugd schrijft, in de jaren zestig en zeventig, en over de zeden en gewoonten en de muziek van toen... zo herkenbaar! Ik heb een krop in de keel gehad, meer dan eens... en wie kan onbewogen blijven onder de van erotiek zinderende passages? De lyrische liefdesbetuigingen?

    En ja, ondanks de in het oog springende gelijkenissen met Boon, is dit een schrijver met een uniek stemgeluid. Lezen, die handel!