Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cuvinte De Dincolo
Cuvinte De Dincolo
Cuvinte De Dincolo
Ebook145 pages2 hours

Cuvinte De Dincolo

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Calmul aparent al șeful poliției, Vincent Germano, va fi deranjat de sinuciderea unui pensionar și sosirea unei scrisoari anonime care indică numele unui posibil vinovat, pe langă numele victimei. Comisarul nu poate face altceva, decât să încerce să potrivească toate piesele din acest puzzle.

LanguageRomână
PublisherBadPress
Release dateMar 22, 2018
ISBN9781633393721
Cuvinte De Dincolo
Read preview
Author

Claudio Ruggeri

Claudio Ruggeri, 30岁。出生于Grottaferrata (罗马)。现为从业人员,前裁判员。他遍游各地,在美国呆了很久,2007年回到意大利。写作是一直以来他的最大爱好。

Read more from Claudio Ruggeri

Related to Cuvinte De Dincolo

Related ebooks

Mystery For You