Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O Notă Falsă
O Notă Falsă
O Notă Falsă
Ebook93 pages1 hour

O Notă Falsă

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Ralf Brandenburg, muzician de faimă internațională, este găsit asasinat lângă iubitul său pian. De anchetă va trebui să se ocupe Vincent Germano, comisar de poliție, care, pentru a ajunge la adevăr, va avea la dispoziție decât cuvintele celor care în trecut avuseseră ocazia să îl cunoască pe excentricul și profundul artist al notelor muzicale.

LanguageRomână
PublisherBadPress
Release dateMar 8, 2018
ISBN9781633392984
O Notă Falsă
Author

Claudio Ruggeri

Claudio Ruggeri, 30岁。出生于Grottaferrata (罗马)。现为从业人员,前裁判员。他遍游各地,在美国呆了很久,2007年回到意大利。写作是一直以来他的最大爱好。

Read more from Claudio Ruggeri

Related to O Notă Falsă

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You