Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor
Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor
Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor
Ebook148 pages1 hour

Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Directia de deplasare a particulelor corespunzatoare unei forte fundamentale nu este directia dreptei care trece prin centrele sferelor corespunzatoare particulelor. Conceptia ca fortele fundamentale sunt marimi vectoriale este gresita. Sensul fortelor. Universul este un spatiu dens de particule, existent intre stele si planete si in interiorul atomilor. Particulele elementare sunt particulele in miscare de rotatie: electronii, protonii si neutronii, si particulele de transmitere a impulsurilor, care sunt substantial mai mici decat particulele in miscare de rotatie. Quarcii nu sunt particule, ei corespund interactiunilor dintre planurile (cercurile) de rotatie ale particulelor in miscare de rotatie. Sensurile de rotatie ale planurilor (cercurilor) de rotatie ale particulelor in miscare de rotatie. Undele de particule de transmisie. Modelul echivalent, de generare si de interactiune. Forta dintre doua particule in miscare de rotatie. Distantele de schimbare a sensului fortelor. Transformarea miscarii de rotatie a particulei de interactiune, in miscare liniara, de translatie. Neutralitatea neutronului
Masa si sarcina electrica a particulelor sunt determinate de numerele de spin, deci este logic sa se considere ca miscarea de rotatie a particulelor genereaza si determina interactiunea si fortele.

LanguageRomână
PublisherSorin Plohod
Release dateJun 27, 2014
ISBN9781311567451
Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor
Author

Sorin Plohod

Anul si locul nasterii: 1969, Gherla Localitatea de resedinta: Cluj Napoca Email: sorinplohod@yahoo.com

Read more from Sorin Plohod

Related to Vitezele tangentiale de rotatie ale particulelor

Related ebooks

Physics For You