Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Douăzecișidoi
Douăzecișidoi
Douăzecișidoi
Ebook41 pages10 minutes

Douăzecișidoi

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O poezie unică, profund originală stilistic, nepăsătoare față de main-streamul liric contemporan, indiferentă la tentația de a șoca, de a epata, de a converti.
O creație puternică prin coerență, rațională, lucidă până la ultimele consecințe, dar pătimașă la modul absolut, tulburător de sinceră, epuizantă sufletește.
O simfonie polisemantică despre temele esențiale ale existenței și despre frumusețea unui univers interior conștient de imperfecțiunile sale.
LanguageRomână
PublisherBookBaby
Release dateJun 6, 2014
ISBN9786069364208
Douăzecișidoi

Related to Douăzecișidoi

Related ebooks

Poetry For You