Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Laser, frate!
Laser, frate!
Laser, frate!
Ebook230 pages3 hours

Laser, frate!

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O fostă vedetă de televiziune moare în plină stradă. Are un furuncul uriaș în vârful nasului și o carte de vizită misterioasă în buzunar. Prima persoană care ajunge la ea să vadă ce i s-a întâmplat câștigă premiul întâi la concursul “curioșii mor repede”. Apoi totul o ia razna.

Un dric pe nume Ferdinand. O casă stranie pe malul lacului Mogoșoaia. Un savant nebun. Un iepuraș de pluș. Vizita la București a Președintelui Statelor Unite ale Americii și a Primei Doamne. Și multă, foarte multă adrenalină!

LanguageRomână
PublisherEditura Metro
Release dateAug 19, 2011
ISBN9781465722959
Laser, frate!

Read more from Toni Bega

Related to Laser, frate!

Related ebooks

Mystery For You