Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Bunul dac
Bunul dac
Bunul dac
Ebook103 pages1 hour

Bunul dac

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

"Bunul dac" vorbeşte de la suflet pentru suflet; el transmite tuturor mesajul de a ne trezi din visul adânc în care ne complăcem să trăim şi de a învăța să privim cu ochii minţii adevărul... Acel adevăr care doare, care răneşte, care ne întristează, dar care ne şi fascinează, ne umple sufletul de lacrimi de nostalgie şi de SPERANŢĂ. Tot ceea ce am scris aici este doar amintirea unei lumi de mult uitate şi închisă în mintea noastră...

LanguageRomână
Release dateJul 23, 2013
ISBN9786069339022
Bunul dac
Author

Maria-Eleonora Belgharbi

I have one device in my life: all I will do, I will put all my true and my belive in god. Nothing also is like power of true love! This make you to fly or give you energy for change all is not good!

Related to Bunul dac

Related ebooks

General Fiction For You