Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pui de tigan
Pui de tigan
Pui de tigan
Ebook352 pages5 hours

Pui de tigan

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Ionică este un copil de țigan care crește într-un sat din Ardeal, în ultimii ani ai dictaturii comuniste. Rămas orfan de mamă, va avea parte de o viață grea, la care contribuie din plin cei din jur prin inconștiența sau nepăsarea lor.Înzestrat cu multă istețime, începe să descopere adevărata față a societății românești sub comunism, așa cum se manifesta ea în satul lor. Odată cu anii, se îndreaptă spre credință, care îl înstrăinează tot mai mult de felul de viață din România acelor ani.
Ajuns adolescent, se hotărăște să fugă din țară, lucru care până la urmă îi reușește. Cum se va descurca el în Austria cu ceea ce a adus în minte și în suflet din țara lui? Îi va fi ușor să se adapteze la noile condiții? Sau va ajunge și el, ca alți confrați, un mâncător de lebede?

„Este evident că autorul are un talent nativ de povestitor și reușește să trezească interesul cititorului. Un pic de umor, un pic de satiră, un pic de tragism, un strop de erotism – autorul nu insistă, păstrând un echilibru demn de apreciat.Tezismul său nu-i, de fapt, un lucru rău[...]. Apelul pentru ecologism, pentru armonie cu natura, este ceva normal din partea unui tânăr care a viețuit în mijlocul naturii și este bine realizat. Folosirea de capitole scurte, dinamice, e menită să placă cititorului, să-i mențină trează curiozitatea. Într-un fel, romanul prezintă un soi de cronică a vieții rurale din comunism. Ar fi fost bine dacă această cronică ar fi fost scrisă nu numai din punctul de vedere al unui țigan, ci și cu mai multe elemente din viața romilor agricultori.
Oricum, romanul lui Călin Kasper nu poate lăsa cititorul indiferent. Chiar dacă găsești chestii criticabile, nu te poți împiedica să te gândești la el – lucru pe care nu-l reușesc mulți scriitori profesioniști.“ – Liviu Radu, scriitor

LanguageRomână
PublisherCalin Kasper
Release dateApr 27, 2013
ISBN9786069338940
Pui de tigan
Author

Calin Kasper

M-am născut pe data de 21 martie 1951 în Sighișoara, unde am urmat și școala. De fapt școlile, fiindcă până la terminarea liceului, din cauza năzbâtiilor pe care le făceam, mi-am plimbat pingelele prin 6 școli. A urmat apoi Facultatea de Transporturi, secția Automobile, la București, pe care am absolvit-o în 1975, devenind inginer.Din această clipă am pornit în viață pe cont propriu, ghidându-mă doar după capul meu, fără să-mi îndoi spinarea în fața nimănui. Așa am reușit ca, în prima zi de muncă la Uzina de Autoturisme Colibași, să mă bat cu unul din șefii de schimb de la secția montaj general, pentru că a avut tupeul să-mi tragă o palmă.Pornind pe calea asta, am reușit să adun vreo 28 de joburi, în unele din ele cu succese mari, iar în altele, cu vai și chiu. Am adunat astfel o experiență de viață cum puțini au, poate pentru că soarta, cu orânduielile ei ascunse, a vrut așa.

Read more from Calin Kasper

Related to Pui de tigan

Related ebooks

Political Fiction For You

View More