Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Confesiunile unui vorbitor public
Unavailable
Confesiunile unui vorbitor public
Unavailable
Confesiunile unui vorbitor public
Ebook280 pages4 hours

Confesiunile unui vorbitor public

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

În acest volum plin de haz ?i extrem de practic, scriitorul ?i vorbitorul profesionist Scott Berkun ne dezv?luie tehnicile folosite de marii oratori ?i ne arat? cum le poate utiliza oricine pentru a comunica mai bine.

LanguageRomână
Release dateJun 15, 2012
ISBN9781457171192
Unavailable
Confesiunile unui vorbitor public

Related to Confesiunile unui vorbitor public

Related ebooks

Business Communication For You

View More