Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Донька часу
Донька часу
Донька часу
Audiobook6 hours

Донька часу

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Алан Грант, детектив Скотленд-Ярду, в погоні за черговим злочинцем провалився у льох. Знаходячись на лікарняному ліжку, він вивчає портрети людей, чиє життя було окутане таємницею, і серед них — вбивці невинних дітей, тирана та деспота — Річарда III. Одні вважають його святим, інші — потворю. Треті думають, що таким повинен бути великий суддя. А старша сестра лікарні переконана, що це обличчя людини, яка багато страждала.Якщо довіряти портрету — Річард III не схожий на вбивцю. Тоді, якщо він не вбивав своїх племінників, чому ж він увійшов в історію як потворний злодій? І що ж насправді сталося з принцами?Перекладач Дмитро Кабацький.Містика, Історична фантастика, Художня література, Кримінал, Історичний детектив, Класика, Таємничий трилер, Британська література, Детектив, Історична таємниця
LanguageУкраїнська мова
Release dateMay 7, 2024

Related to Донька часу

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Донька часу

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words