Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sfeer - Rit in een koets
Sfeer - Rit in een koets
Sfeer - Rit in een koets
Audiobook1 hour

Sfeer - Rit in een koets

Written by Rasmus Broe

Narrated by Rasmus Broe

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Maak een tochtje met een paardenkoets, en laat het idyllische landschap aan je voorbijglijden terwijl je je ogen sluit en geniet van de geluiden van de vogels en de open weg.

Saga Sounds

Onderzoek heeft aangetoond dat geluiden zowel een ontspannend als stimulerend effect kunnen hebben op de hersenen. De ambiance serie van Saga Talks is een serie aangename, gevarieerde geluidssferen waar je naar kunt luisteren als je wilt ontspannen, gaat slapen of je wilt concentreren op je werk. Een speciaal ontworpen geluidsuniversum creëert een kalmerende sfeer, ook wel "ambiance" genoemd, die je kunt ontdekken waar en wanneer je maar wilt.

Saga Talks heeft in samenwerking met geluidsontwerper en componist Rasmus Broe (1975) een serie verschillende soundscapes en ambient ervaringen gecreëerd.

LanguageNederlands
PublisherSAGA Egmont
Release dateJun 3, 2024
ISBN9788727129204
Sfeer - Rit in een koets

Reviews for Sfeer - Rit in een koets

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words