Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Україна в огні
Україна в огні
Україна в огні
Audiobook4 hours

Україна в огні

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

«Україна в огні» Олександра Довженка — психологічна повість, присвячена темі Другої світової війни. Автор з надзвичайним драматизмом зображує воєнні жахіття, протиставляючи цій руйнації любов. Твір є обов'язковою частиною шкільної програми.Олександр Довженко — український письменник і кінорежисер, автор кіноповістей «Україна в огні», «Зачарована Десна», «Поема про море», «Антарктида», фільмів «Звенигора», «Земля» тощо. українська література, класична література, психологічна повість, трагічна доля українського народу, події Другої світової війни, жахіття, незламність, сила й непохитність духу народу, здатність до визвольної боротьби і впевненість у перемозі над ворогом, доля сільської родини, сенс людського існування, збереження духовних цінностей людини, жага до життя, людське життя, українська
LanguageУкраїнська мова
Release dateMay 7, 2024
Україна в огні

Related to Україна в огні

Related audiobooks

Reviews for Україна в огні

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words