Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Байки (Збірка): Цуцик. Щука. Вовк та Ягня. Мальований стовп. Муха і Бджола. Жаба й Віл. Зозуля й Півень
Байки (Збірка): Цуцик. Щука. Вовк та Ягня. Мальований стовп. Муха і Бджола. Жаба й Віл. Зозуля й Півень
Байки (Збірка): Цуцик. Щука. Вовк та Ягня. Мальований стовп. Муха і Бджола. Жаба й Віл. Зозуля й Півень
Audiobook14 minutes

Байки (Збірка): Цуцик. Щука. Вовк та Ягня. Мальований стовп. Муха і Бджола. Жаба й Віл. Зозуля й Півень

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Байки Леоніда Глібова в цілому та розміщені у цій добірці — «Цуцик», «Щука», «Вовк та Ягня», «Мальований Стовп», «Муха і Бджола», «Жаба й Віл», «Зозуля й Півень» — зокрема, сповнені афористичності й глибокої мудрості. «На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться», «Рука, як кажуть, руку миє», «І Щуку кинули — у річку» — мораль у кожній байці звучить проникливо, а головні герої є уособленням розуму чи нерозважливості, кмітливості чи наївності, а традиційні вічні теми — соціальна несправедливість, працьовитість і ледарство, правда і обман, добро і зло — центральними у творах Л. Глібова.
Зміст:
Вовк та Ягня
Жаба й Віл
Зозуля й Півень
Мальований стовп
Муха і Бджола
Цуцик
Щука
LanguageУкраїнська мова
Release dateApr 25, 2024
Байки (Збірка): Цуцик. Щука. Вовк та Ягня. Мальований стовп. Муха і Бджола. Жаба й Віл. Зозуля й Півень

Related to Байки (Збірка)

Related audiobooks

Reviews for Байки (Збірка)

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words