Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Знайдений у пляшці манускрипт
Знайдений у пляшці манускрипт
Знайдений у пляшці манускрипт
Audiobook32 minutes

Знайдений у пляшці манускрипт

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

«Знайдений у пляшці манускрипт» (англ. MS. Found in a Bottle) — оповідання Едгара Аллана По в жанрі пригод, в якому описується морська подорож героя, який пройшов через важкі випробування і став свідком фантастичних подій. Оповідання викладено у формі послання, яке герой опустив у пляшку і викинув за борт у момент загибелі, що наближається.«Знайдений у пляшці манускрипт» був одним із шести оповідань, які Едгар По відправив на конкурс, організований тижневиком Baltimore Saturday Visiter. Рішенням членів журі він став переможцем і приніс автору приз – 50 доларів. Розповідь була опублікована у випуску Baltimore Saturday Visiter за 19 жовтня 1833 року. Це був перший прозовий досвід Едгара По, який отримав високі критичні оцінки і став відправною точкою на шляху до слави визнаного майстра світової новелістики. хорор, містика, фантастика жахів, пригоди, морська подорож
LanguageУкраїнська мова
Release dateMay 7, 2024

More audiobooks from Едгар Аллан По

Related to Знайдений у пляшці манускрипт

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Знайдений у пляшці манускрипт

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words