Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Заєць і їжак
Заєць і їжак
Заєць і їжак
Audiobook8 minutes

Заєць і їжак

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Казка Заєць і їжак відома своєю незвичайною історією, що вказує на важливі моральні уроки та життєві цінності. У цій казці розповідається про веселого заєця, який надмірно впевнений у своїх здібностях та життєвому досвіді. Він вирішує випробувати свою сміливість, зустрічаючи на своєму шляху їжака - створіння іншого характеру та розуму.Казка Заєць і їжак залишає важливий відзнаку про те, як розуміння та співпраця можуть привести до вирішення конфліктів і створення мирного та спільного світу.дитяча література, казка, книжки для дітей, дитячі казки, чарівні оповіді
LanguageУкраїнська мова
Release dateMay 7, 2024
Заєць і їжак

More audiobooks from Брати Грімм

Related to Заєць і їжак

Related audiobooks

Reviews for Заєць і їжак

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words