Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rumunia. Albastru, ciorba i wino
Rumunia. Albastru, ciorba i wino
Rumunia. Albastru, ciorba i wino
Audiobook11 hours

Rumunia. Albastru, ciorba i wino

Written by Agnieszka Krawczyk

Narrated by Aida Boral

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Czy to prawda, że w Rumunii kradło się panny młode?

Który światowej sławy projektant mody przywłaszczył sobie narodowy skarb, czyli rumuńską bluzkę?

Kto wpadł na pomysł, by błękitem ożywić… nagrobki na Wesołym Cmentarzu?

Rumunia kojarzy nam się głównie z Drakulą, który nie pijał wina – a szkoda, bo ten kraj słynie z wybornych czerwonych trunków, i nie tylko. Malownicze pogranicze kultur skryte pod bezkresnym niebem w kolorze albastru to bogactwo smaków, zapachów, dźwięków i obrazów… Rumunia zaskakuje każdym kęsem jak żółta i pożywna ciorbă de burtă. Niejednorodna, bez uniwersalnego przepisu, ale właśnie dzięki temu warta poznania.

Agnieszka Krawczyk snuje opowieści o rumuńskich tradycjach i współczesności, mierzy się ze stereotypami i zabawia anegdotą. Czy jesteście gotowi, by wyruszyć w podróż, która pozwoli rozsmakować się w tym kraju?

Agnieszka Krawczyk - polska pisarka, autorka serii książek kryminalnych i obyczajowych.

LanguageJęzyk polski
PublisherSAGA Egmont
Release dateJun 6, 2024
ISBN9788727171579
Rumunia. Albastru, ciorba i wino

Related to Rumunia. Albastru, ciorba i wino

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Rumunia. Albastru, ciorba i wino

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words