Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Madame de Pompadour
Madame de Pompadour
Madame de Pompadour
Audiobook7 hours

Madame de Pompadour

Written by Ursula Pohjolan-Pirhonen

Narrated by Erja Manto

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

"Tulee päivä, jolloin sinä olet Ranskan kuninkaalle tärkein ihminen maan päällä, päivä jolloin kuningas palvoo sinua."

Poikkeuksellisen kaunis ja lahjakas porvaristyttö Jeanne Poisson vaalii sydämessään lapsena saamansa ennustusta: jonakin päivänä ihailtu kuningas Ludvig XV vielä huomaisi hänet. Kohtalo odottaa Jeannea Versaillesin saleissa, mutta Ranskan hovi on vaarallinen ja petollinen paikka, ja kilpailu kuninkaan suosiosta kovaa. Ludvigin rakastajattaret vaihtuvat tiuhaan, mutta neuvokas Jeanne onnistuu hurmaamaan kuninkaan ja nousemaan ennennäkemättömän vaikutusvaltaiseen asemaan. Jeannesta kasvaa myyttinen markiisitar de Pompadour, älykäs ja sivistynyt kaunotar, jolla on erityinen paikka kuninkaan sydämessä. Rooli kuninkaan rakastajattarena ei kuitenkaan ole helppo varsinkaan naiselle, joka on syntyperältään aateliton...

Ludvig XV:n ylelliseen hoviin sijoittuva Madame de Pompadour on kolmas osa kutkuttavassa Kielletty rakkaus -sarjassa, joka kokoaa yhteen rakastetun Ursula Pohjolan-Pirhosen (1925–1984) viekoittelevimpia historiallisia rakkausromaaneja nyt ensimmäistä kertaa äänikirjoina. Sarjan teokset ovat itsenäisiä mutta niitä sitoo yhteen kielletyn rakkauden temantiikka ja kiehtova historiallinen maailma.
LanguageSuomi
Release dateJun 10, 2024
ISBN9788702384833
Madame de Pompadour

More audiobooks from Ursula Pohjolan Pirhonen

Related to Madame de Pompadour

Titles in the series (3)

View More

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Madame de Pompadour

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words