Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Hämnden
Hämnden
Hämnden
Audiobook7 hours

Hämnden

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Äntligen har kriminalkommissarie John Wagner fått tillbaka sin son. Men att återgå till sitt gamla liv kan vara svårare än man tror. Kommer det att finnas plats för Kim Cordell i det?

Eva Ackermann är på krigsstigen. Hon är fast besluten att ta reda på vad som hände med hennes bror och struntar i om halva December dras med i fallet.
LanguageSvenska
Release dateMay 15, 2024
ISBN9789180008112

More audiobooks from Caroline Grimwalker

Related to Hämnden

Titles in the series (12)

View More

Related audiobooks