Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Versaillesin valtiatar
Versaillesin valtiatar
Versaillesin valtiatar
Audiobook6 hours

Versaillesin valtiatar

Written by Ursula Pohjolan-Pirhonen

Narrated by Erja Manto

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

"Teidän Majesteettinne on se aurinko, josta säteilee valoa ja lämpöä meihin kaikkiin"

Jo nuorena valtaan noussut Ranskan Ludvig XIV, Aurinkokuningas, tunnetaan intohimoisista rakkaussuhteistaan ja lukuisista rakastajattaristaan. Uljas Ludvig ei tyydy järkiavioliittoon espanjalaisen Maria Teresian kanssa, vaan etsii rakkautta viehättävien ja henkevien hovinaisten vuoteista. Kuninkaan kiintymyksestä ja sen mukanaan tuomasta korkeasta asemasta käydään kiihkeää kamppailua, eivätkä hovin kaunottaret kaihda likaisiakaan temppuja päihittääkseen kilpailijansa... Kuka voittaakaan Aurinkokuninkaan suosion ja kuka on todellinen Versaillesin valtiatar?

Ranskan loisteliaaseen hoviin sijoittuva Versaillesin valtiatar aloittaa kutkuttavan Kielletty rakkaus -sarjan, joka kokoaa yhteen rakastetun Ursula Pohjolan-Pirhosen (1925–1984) viekoittelevimpia historiallisia rakkausromaaneja nyt ensimmäistä kertaa äänikirjoina. Sarjan teokset ovat itsenäisiä mutta niitä sitoo yhteen kielletyn rakkauden tematiikka ja kiehtova historiallinen maailma.
LanguageSuomi
Release dateApr 2, 2024
ISBN9788702384796
Versaillesin valtiatar

More audiobooks from Ursula Pohjolan Pirhonen

Related to Versaillesin valtiatar

Titles in the series (3)

View More

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Versaillesin valtiatar

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words