Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dromen in het kunstcafé
Dromen in het kunstcafé
Dromen in het kunstcafé
Audiobook10 hours

Dromen in het kunstcafé

Written by Sue McDonagh

Narrated by Timna Hacquebord

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Kan "Saaie Rosie" haar leven nieuw pit geven en bewijzen dat ze heus niet zo saai is?

Rosie Bunting heeft haar hele leven voor anderen gezorgd, vaak ten koste van haar eigen dromen en ambities. Maar als ze hoort dat iemand haar als saai omschrijft, besluit ze dat het tijd is voor verandering.

Rosie realiseert zich niet dat de brochure over outdooractiviteiten die ze in het plaatselijke Kunstcafé krijgt, het begin zal zijn van een zomer waarin ze in een neonkleurige legging van een klif in Wales abseilt, haar artistieke talent herontdekt en onverwachts een oude brandweerauto erft. Ze ontmoet ook de stoere outdoor-instructeur Gareth Merwyn-Jones. Hoewel die natuurlijk nooit geïnteresseerd kan zijn in "saaie" Rosie Bunting… of wel?

"Dit boek was precies wat ik nodig had, heerlijk ontspannend lezen." - recensie op Bol.com

"Bezoek zeker het Kunstcafé als je dat nog niet eerder hebt gedaan!" - 5 sterren op Goodreads

Sue McDonagh gaf haar baan op bij de politie in Essex toen bij haar op 24-jarige leeftijd kanker werd vastgesteld. Na een succesvol herstel verhuisde ze naar Wales. In 2009 leerde ze motorrijden en nu runt ze Curvy Riders, een motorclub voor vrouwen, en schrijft ze boeken over stoere vrouwen.

LanguageNederlands
PublisherSAGA Egmont
Release dateMay 17, 2024
ISBN9788727139623
Dromen in het kunstcafé

More audiobooks from Sue Mc Donagh

Related to Dromen in het kunstcafé

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Dromen in het kunstcafé

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words