Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

La Faula
La Faula
La Faula
Audiobook1 hour

La Faula

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

La Faula de Guillem de Torroella és una història meravellosa ambientada en un univers artúric de color mediterrani. Un matí de Sant Joan, l'escuder Guillem passeja per la Vall de Sóller i ensopega amb un papagai i una balena que el guien a través del mar fins a una illa encantada. Allà hi troba el rei Artús, però aviat descobreix que el monarca mític està pres d'una tristesa profunda que potser només en Guillem pot solucionar.


Originalment en vers i en llengua occitana i francesa, aquesta obra és una de les poques mostres conservades de la narrativa occitana de l'època i, a la vegada, una joia que il.lustra la recepció de la matèria de Bretanya a casa nostra, que també trobarem en el Tirant o en Bernat Metge. L'element meravellós i la qualitat de la narració acaben de transformar-la en una obra exquisida i plena de bellesa.

Projecte finançat per la Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura, Ministeri de Cultura i Esport, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.
LanguageEspañol
Release dateOct 25, 2022
ISBN9788472268722
La Faula

Related to La Faula

Titles in the series (3)

View More

Related audiobooks

Classics For You