Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

I love Dick
I love Dick
I love Dick
Audiobook7 hours

I love Dick

Written by Chris Kraus

Narrated by Maria Garde

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Chris, en eksperimenterende filminstruktør på næsten 40, forelsker sig øjeblikkeligt og uopretteligt i sin 56-årige akademikermands yngre kollega Dick. Chris indvier manden Sylvère i sin voldsomme betagelse, og idéen om en slags kunstprojekt  med Dick i centrum opstår. Fra hver sin position går parret sammen i gang med at skrive kærlighedsbreve til objektet Dick. Chris er i sin erotiske besættelse kreativt forløst som aldrig før, men pludselig befinder hun sig i spidsen af et altopslugende trekantsdrama, der udfordrer og truer hele hendes livsforståelse.I LOVE DICK er en afsindig vittig, selvironisk og tåkrummende roman om desperat forelskelse og en radikal og yderst konkret kunstnerisk afsøgning af størrelser som begær og patriarkat.”Den bedste bog, der er skrevet om mænd og kvinder i det 20. århundrede.”

The Guardian

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateFeb 24, 2017
ISBN9788702226508
I love Dick
Author

Chris Kraus

Chris Kraus, born in Gottingen in 1963, is an award-winning director, screenwriter and novelist. He lives in Berlin.

Related to I love Dick

Related audiobooks

Related categories

Reviews for I love Dick

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words