Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Slug frøen!: Hold op med at udsætte tingene og få mere fra hånden på kortere tid
Slug frøen!: Hold op med at udsætte tingene og få mere fra hånden på kortere tid
Slug frøen!: Hold op med at udsætte tingene og få mere fra hånden på kortere tid
Audiobook2 hours

Slug frøen!: Hold op med at udsætte tingene og få mere fra hånden på kortere tid

Written by Brian Tracy

Narrated by Peter Secher Schmidt

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

En bog om, hvordan man kan planlægge en effektiv arbejdsdag og sit arbejdsliv. I 21 praktiske og enkle råd viser Brian Tracy, hvad der er afgørende for effektiv planlægning, for at finde sine forcer, sætte sig mål, skelne mellem vigtigheden af opgaver, danne sig overblik, skabe gode arbejdsrammer, lære det man viger udenom, fordi man ikke behersker det, og hvordan man uddelegerer og fokuserer på nøgleresultater.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateOct 14, 2016
ISBN9788702216356
Slug frøen!: Hold op med at udsætte tingene og få mere fra hånden på kortere tid
Author

Brian Tracy

Brian Tracy is chairman and CEO of Brian Tracy International. As a keynote speaker and seminar leader, he addresses more than 250,000 people each year. He is the bestselling author of more than eighty books that have been translated into dozens of languages. He has served as a consultant and trainer to more than 1,000 corporations and more than 10,000 medium-sized enterprises in more than seventy-five countries.

Related to Slug frøen!

Related audiobooks