Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Enden på verden som vi kender den
Enden på verden som vi kender den
Enden på verden som vi kender den
Audiobook7 hours

Enden på verden som vi kender den

Written by Erlend Loe

Narrated by Janek Lesniak

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Verden er af lave og på vej mod enden, det tror i al fald Doppler, som vendte civilisationen ryggen og flygtede ud i vildmarken for flere år siden.Efter at have vandret rundt i de svenske skove, kommer han i tanke om at han har kone og børn og forsøger nu at komme tilbage til familien.Han anbringer elgen, Bongo, i en pension for hjortedyr og drager ind til Oslo. Han glæder sig til at se Solveig og ungerne igen, men hans gamle hus er blevet malet blåt! Også navnene på postkassen er forandret; hans eget navn er fjernet, og et nyt sat ind: EGIL HEGEL.Doppler tror, han har nået bunden, men krænkelserne er kun lige begyndt …  

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateFeb 2, 2016
ISBN9788702203653
Enden på verden som vi kender den
Author

Erlend Loe

Erlend Loe is a Norwegian novelist. His eight books have been translated into over twenty languages.

More audiobooks from Erlend Loe

Related to Enden på verden som vi kender den

Related audiobooks

Related articles