Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Bedste venner 1 - Asta og det store flytterod
Bedste venner 1 - Asta og det store flytterod
Bedste venner 1 - Asta og det store flytterod
Audiobook42 minutes

Bedste venner 1 - Asta og det store flytterod

Written by Trine Bundsgaard

Narrated by Grete Tulinius

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Her er første bind i en helt ny serie om Asta på 8 år og hendes hverdag med skolen, forældrene, den fjollede lillebror og ikke mindst – hendes bedste venner.Asta er flyttet med sin familie til Fyn – og hun længes bare tilbage til sine veninder. Asta er tæt på at kvæle sin lalleglade lillebror, Bimmer, som bare synes, det er fantastisk med ny skole og nye venner. Men så begynder det at regne med umodne æbler, og Asta opdager, at nabopigen, Fanny, udspionerer hende. Og det vil hun selvfølgelig ikke finde sig i …'Asta og det store flytterod' fortæller med humor og følsomhed om mødet mellem Asta og Fanny. De to piger udvikler et varmt venskab, men tager også deres kampe – for de er begge to fulde af gode ideer og udstyret med en udpræget trang til at bestemme.Indlæst af Grete Tulinius i 2014.

 

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateNov 21, 2014
ISBN9788702172720
Bedste venner 1 - Asta og det store flytterod

More audiobooks from Trine Bundsgaard

Related to Bedste venner 1 - Asta og det store flytterod

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Bedste venner 1 - Asta og det store flytterod

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words