Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Erobreren: bd. 5
Erobreren: bd. 5
Erobreren: bd. 5
Audiobook19 hours

Erobreren: bd. 5

Written by Conn Iggulden

Narrated by Torsten Adler

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

*****

"Conn Iggulden er blændende til historisk fiktion ... De bøger slipper man ikke, før solen er gået ned over Djengis og hans stepperyttere." - Hans Engell, Ekstra Bladet


En kriger, som regerede en 1/5 af verden med styrke og visdom.

En lærd, som erobrede et imperium større end både Alexander den Stores og Cæsars

En bror, som forrådte sin egen for at beskytte en nation


EROBREREN fortæller historien om Kubilai Khan (1215-1294) - Djengis Khans barnebarn. Han blev den sidste af de store khan, men også den første kejser af det mongolske Yuandynasti, der herskede over mongolernes ærkefjende: Kina.


EROBREREN er 5. og sidste bind i Conn Igguldens dramatiske romanserie om den mongolske fyrste Djengis Khan og hans efterkommere. Et familiedynasti, som i 1200-tallets skabte det største imperium, verden endnu har set - fra Stillhavet i øst til Donau i Vest.


 


Lydbogen er indlæst af Torsten Adler

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateSep 10, 2012
ISBN9788702130928
Erobreren: bd. 5

More audiobooks from Conn Iggulden

Related to Erobreren

Related audiobooks

Reviews for Erobreren

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words