Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vilde engle
Vilde engle
Vilde engle
Audiobook12 hours

Vilde engle

Written by Ib Michael

Narrated by Jens Albinus

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Vilde engle' begynder i Thailand den dag, tsunamien rammer Sydøstasien. På Buddha Island overlever fortælleren med nød og næppe katastrofen. Fortælleren, der har brudt alle broer til Danmark, ser efter tsunamien sit snit til at bytte identitet med en omkommet amerikaner, og oplever blandt andet en hed affære med en skøn kvinde, der ikke fortæller ham alt, hvad hun ved. Det kan ikke nægtes, at fortælleren har mange fællestræk med sin forfatter. Som Ib Michael siger: "Alle erindringer er fiktion. Mine er romaner." Med 'Vilde engle' fuldendes Ib Michaels store erindringstrilogi. Hør også 'Blå bror' og 'Sorte huller', der ligeledes er indlæst af Jens Albinus.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateJun 26, 2009
ISBN9788702081398
Vilde engle

More audiobooks from Ib Michael

Related to Vilde engle

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for Vilde engle

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words