Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Esben. Læst af forfatteren.
Esben. Læst af forfatteren.
Esben. Læst af forfatteren.
Audiobook2 hours

Esben. Læst af forfatteren.

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Der ligger en flaske inde i hønsegården. Den har Esben lyst til at få fat i. Men han ved, at alle, som vover sig derind, risikerer at blive overfaldet. For i hønsegården findes ikke blot en masse fredelige høns, men også en stor arrig KOK! "Lige siden han begyndte sin travetur uden for hegnet, havde han haft følgeskab af kokken indenfor. Den skulle ganske vist bruge benene hurtigere, men følge med kunne den, også når han tog lange skridt eller løb. Standsede han, stod den også stille og skrabte i jorden for at vise, hvad den duede til. Én gang havde han bestemt at blæse på kokken og bare gå ind. Men da han tog i lågens krog, så han det store bæst stå og vente på en meters afstand. Den var ildrød i kammen og klar til at fare på ham ..." Handlingen foregår langt ude på landet i begyndelsen af besættelsestiden. Esben er den yngste af tre drenge. Hans mor døde, da han kun var et par år. Hans far er landpost og har et husmandssted. Store og små oplevelser gør et stort indtryk på Esben, som er meget følsom både i forhold til dyr og i forhold til andre mennesker. Bogen giver fine billeder af livet på landet for ca. 40 år siden.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateApr 3, 2009
ISBN9788702053708
Esben. Læst af forfatteren.

More audiobooks from Knud Erik Pedersen

Related to Esben. Læst af forfatteren.

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Esben. Læst af forfatteren.

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words