Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Albert
Albert
Albert
Audiobook2 hours

Albert

Written by Ole Lund Kirkegaard

Narrated by Lars Knutzon

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Albert er en temmelig uartig, men absolut sjov dreng, hvis bedrifter er mangfoldige; han graver en tøsefælde, driller en lommetyv, afslører den oversavede dame og sender nogle banditter til vejrs i en luftballon.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMay 6, 2008
ISBN9788702048018
Albert

More audiobooks from Ole Lund Kirkegaard

Related to Albert

Related audiobooks