Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sidste rejse
Sidste rejse
Sidste rejse
Audiobook8 hours

Sidste rejse

Written by Carsten Jensen

Narrated by Thomas Levin

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Året er 1893. Maleren Carl Rasmussen er på vej til Grønland om bord på briggen Peru. Engang blev han berømmet som den første danske maler, der vovede sig op til isødet for at beskrive eskimoernes liv. Mange år senere forsøger han at genfinden inspirationen, men rejsen langs en af verdens mest ugæstfrie kyststrækninger udvikler sig snart til et skånselsløst selvopgør. Carl Rasmussen har skabt sig et navn som skildrer af livet i søfartsbyen Marstal. Alligevel føler han sig uden for fællesskabet. Han er splittet mellem det trygge familieliv og sin store kærlighed, Henrietta, der engang lærte ham at satse stort. Nu satser han igen.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMay 6, 2008
ISBN9788702068207
Sidste rejse

More audiobooks from Carsten Jensen

Related to Sidste rejse

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for Sidste rejse

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words