Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului: Volumul 1
În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului: Volumul 1
În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului: Volumul 1
Audiobook10 hours

În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului: Volumul 1

Written by Abd-ru-shin

Narrated by Emanuel Popa

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

About this audiobook

Este opera principal? a autorului, Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt) cu titlul de carte "În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului". În aceasta Abd-ru-shin a sintetizat 168 de conferin?e ale sale în a?a fel încât ele construiesc succesiv, din punct de vedere al con?inutului, rezultând o imagine complet? a Crea?iei.
Opera în trei volume ofer? un ajutor spiritual la probleme pe care noi to?i le întâlnim în via?? - cum ar fi problemele legate de întreb?rile "De unde venim?" ?i "Încotro ne îndrept?m?", de soart?, karma, Dreptatea lui Dumnezeu, voin?a liber? a omului, misiunea Fiului lui Dumnezeu Iisus, de Legile naturii ?i ale Crea?iei, ?i multe altele. Cu cât se examineaz? mai serios explica?iile "Mesajului Graalului" ca norm? de via??, cu atât mai mult Adev?r lumineaz? din ele. În acest sens se explic? titlul operei: "În Lumina Adev?rului".
LanguageRomână
Release dateMay 9, 2017
În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului: Volumul 1

Related to În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului

Related audiobooks

Reviews for În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului

Rating: 4.1 out of 5 stars
4/5

10 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words