Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

100 sitater fra Marco Aurélio: Samling 100 sitater fra
100 sitater fra Marco Aurélio: Samling 100 sitater fra
100 sitater fra Marco Aurélio: Samling 100 sitater fra
Audiobook24 minutes

100 sitater fra Marco Aurélio: Samling 100 sitater fra

Written by Marcus Aurelius

Narrated by Helle Waahlberg

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Marcus Aurelius var en romersk keiser, den siste av de fem gode keisere, og en av de viktigste stoiske filosofer, sammen med slave Epiktet. Marcus Aurelius skrev Meditations mens i en militær kampanje; det var en rekke notater skrevet for ingen andre enn seg selv i sin søken etter selvforbedring. Stoicism er holdningen tillater en å frigjøre seg fra unødvendig lidelse som oppstår fra angst om hendelser som er utenfor vår kontroll; Derfor kan det være av enorm betydning i ens liv. Vi har valgt for deg 100 av Marcus Aurelius' mest inspirerende sitater, for å dra nytte av læren til stoicism, lindre ditt liv ved å vite de riktige holdningene, og inspirere deg på veien til din egen selvutvikling.
LanguageNorwegian
PublisherAstorg Norway
Release dateJan 1, 2020
ISBN9782821162099
100 sitater fra Marco Aurélio: Samling 100 sitater fra
Author

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius ruled the Roman Empire from 161 to 180 AD. Born to an upper-class Roman family in 121, Aurelius was adopted by his uncle, the emperor Antoninus Pius, in 138. Aurelius studied Greek and Latin literature, philosophy, and law, and was especially influenced by the Stoic thinker Epictetus. After Pius’s death, Aurelius succeeded the throne alongside his adoptive brother, Lucius Verus. His reign was marked by plague, numerous military conflicts, and the deaths of friends and family—including Lucius Verus in 169. Despite these struggles, the Empire flourished under Marcus’s rule as the last emperor of the Pax Romana, an era from 27 to 180 of relative peace and prosperity for the Roman Empire. Aurelius wrote his Meditations as spiritual exercises never intended for publication, and died at fifty-eight while on campaign against the Germanic tribes.

Reviews for 100 sitater fra Marco Aurélio

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words