Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mořská panna
Mořská panna
Mořská panna
Audiobook13 hours

Mořská panna

Written by Camilla Läckberg

Narrated by Dana Černá

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Kam zmizel Magnus Kjellner?

Tuto otázku si už tři měsíce marně klade detektiv Patrik Hedström. Ve stejné době vychází románový debut spisovatele Christiana Thydella. Jeho radost ale kazí záhadné anonymní dopisy, které už nějaký čas dostává. A nález Magnusova těla, zmrzlého v ledu, Christiana vyděsí. Magnus je totiž jeho dávný kamarád z dětství a Christian se začíná bát o svůj život...

Při pátrání po vrahovi se Patrik Hedström spolu s Erikou Falckovou pouští čím dál hlouběji do Christianovy minulosti. Ta je obestřena tajemstvím jedné dětské oslavy, jejíž účastníci zřejmě ze strachu a viny něco tají. Kdo z nich nakonec vyzradí, čeho se všichni obávají tak moc, že jsou pro to ochotni obětovat i vlastní život?

Mořská panna je šestou knihou ze série o Erice Falckové a Patriku Hedströmovi.

Camilla Läckberg (1974), přezdívaná královnou severské krimi, je jednou z nejprodávanějších švédských spisovatelek. Dlouhodobě okupuje přední příčky skandinávských bestsellerů a za své knihy, které byly přeloženy do více než 40 jazyků, získala řadu ocenění. Jejím nejslavnějším dílem je desetidílná detektivní série o spisovatelce Erice Falckové a detektivovi Patriku Hedströmovi.
LanguageČeština
PublisherSAGA Egmont
Release dateFeb 13, 2023
ISBN9788728425053
Mořská panna
Author

Camilla Läckberg

Camilla Läckberg is a worldwide bestseller renowned for her brilliant contemporary psychological thrillers. Her novels have sold 19 million copies in 55 countries with translations into 37 languages.

Related to Mořská panna

Titles in the series (10)

View More

Related audiobooks

Reviews for Mořská panna

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words