Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Piękna ujarzmia bestię
Piękna ujarzmia bestię
Piękna ujarzmia bestię
Audiobook9 hours

Piękna ujarzmia bestię

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Powieść z nominacją do nagrody dla Najlepszego Romansu Historycznego!

Twórczość Eloisy zyskała sympatię samej autorki Bridgertonów.

Czy Linett Berry - piękna panna z nadszarpniętą reputacją zostanie żoną Pierce’a Yelvertona, szorstkiego hrabiego o gwałtownym temperamencie? Po jak bardzo nikczemne środki sięgnie zuchwała dziewczyna, by zdobyć serce ponurego narzeczonego?

Fabuła powieści rozgrywa się w malowniczo położonym zamku nad morzem i przypomina pełen zwrotów akcji romans kostiumowy, gdzie zbyt bufiasty gorset staje się przyczyną sensacyjnych plotek o ciąży z pewnym księciem…

To opowieści o łamaniu konwenansów, która zapada w pamięć inteligentnymi dialogami bohaterów i plastycznie opisanymi scenami erotycznymi.

Idealna dla fanów Bridgertonów!

Żyli długo i szczęśliwie

,,Żyli długo i szczęśliwie” cykl romantycznych powieści obyczajowych Eloisy James, które łączy fabuła w bliżej nieokreślonej bajkowej rzeczywistości i częste odwołania do żelaznych zasad panujących na królewskim dworze.

Eloisa James (ur. 1 stycznia 1962 r. w stanie Minnesota) - autorka bestsellerów New York Timesa, która specjalizuje się w pisaniu romansów historycznych. Po ukończeniu Uniwersytetu Harvarda Eloisa uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Oksfordzkim i doktorat na Uniwersytecie Yale.

LanguageJęzyk polski
PublisherSAGA Egmont
Release dateMar 13, 2024
ISBN9788727030968
Piękna ujarzmia bestię

Related to Piękna ujarzmia bestię

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Piękna ujarzmia bestię

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words