Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sztuka wybaczania
Sztuka wybaczania
Sztuka wybaczania
Audiobook8 hours

Sztuka wybaczania

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Kiedy przeszłość nawiedza teraźniejszość, a serce balansuje na granicy między bólem a nadzieją...

Antek przez dwa lata leczył złamane serce. Teraz wraca do Warszawy, żeby ponownie pracować z przyjaciółmi z Radości. Jeszcze nie wie, że dzięki nim pozna kobietę, dla której zaryzykuje wszystko.

Zosia ucieka przed przeszłością do rodzinnego domu. Niestety przeszłość podąża za nią. I już wkrótce zagrozi nie tylko jej bezpieczeństwu, ale i życiu ukochanego.

Czy Antkowi uda się uchronić Zośkę? Czy chłopaki z Radości zdołają ocalić tę dwójkę?

I jakie tym razem plany ma Simon Trenton?

O tym posłuchasz w emocjonującej kontynuacji bestsellerowych „Sztuki zabijania” i „Sztuki zemsty”.

Małgorzata Lisińska – autorka rozpoczętej w 2017 roku serii „Tropiciel” („Tropiciel”, „Czarownica”, „Pierwotny”) i dwóch powieści z tego samego świata „Zakonna” i „Bajki krasnoludzkie”, a także serii powieści obyczajowych „Miłość w Tychach” („Światła w jeziorze”, „Pikantnie po włosku”, „Ja Ciebie bardziej”). Na wydanie czekają kolejne książki fantastyczne i obyczajowe, a nawet kryminał.

Pisze fantasy i literaturę obyczajową, czasami flirtując z prozą poetycką. W swojej twórczości kieruje się przekonaniem, że czytelnika należy przede wszystkim bawić. Dlatego jej teksty pełne są niewybrednego humoru i sporej dawki erotyki.

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Pisanie jest jej trzecią wielką miłością, po mężu i córce. Mieszka w Tychach, dzieląc czas między rodzinę, psa, koty, pracę i ukochaną klawiaturę.

LanguageJęzyk polski
PublisherSAGA Egmont
Release dateMar 19, 2024
ISBN9788727137773
Sztuka wybaczania

More audiobooks from Małgorzata Lisińska

Related to Sztuka wybaczania

Titles in the series (3)

View More

Related audiobooks