Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Koben lapsimurhat
Koben lapsimurhat
Koben lapsimurhat
Audiobook35 minutes

Koben lapsimurhat

Written by Meow Productions

Narrated by Sanni Haahdenmaa

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

True crime -sarja esittelee Japanin järkyttävimmät murhat

Vuonna 1997 11-vuotiaan Jun Hasen irtileikattu pää löydettiin roikkumasta koulun portilta Kobessa. Uhrin suussa oli punaisella kirjoitettu viesti, jossa kerrottiin, että poliisin tulisi etsiä viestin kirjoittaja. Kävi ilmi, että murhaaja oli 14-vuotias poika, ja Jun ei suinkaan ollut hänen ensimmäinen uhrinsa.

Koben lapsimurhat on osa Murha Japanissa -true crime -sarjaa, jossa kerrotaan tositarinoita nousevan auringon maan järkyttävimmistä murhista. Toinen toistaan hätkähdyttävimmät surmatyöt avaavat Japania uudenlaisesta näkökulmasta.
LanguageSuomi
Release dateJan 12, 2023
ISBN9789180544146
Koben lapsimurhat

Related to Koben lapsimurhat

Titles in the series (8)

View More

Related audiobooks

Reviews for Koben lapsimurhat

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words