Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Murhat Electric Townissa
Murhat Electric Townissa
Murhat Electric Townissa
Audiobook38 minutes

Murhat Electric Townissa

Written by Meow Productions

Narrated by Sanni Haahdenmaa

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

True crime -sarja esittelee Japanin järkyttävimmät murhat

Vuonna 2008 25-vuotias Tomohiro Kato ajoi autolla väkijoukkoon ostosalueella Tokiossa. Sitten hän astui ulos autosta veitsi kädessä ja raivosi ja huusi ihmisille, joiden ohitse hän juoksi. Kaikkiaan seitsemän ihmistä kuoli järkyttävässä verilöylyssä.

Murhat Electric Townissa on osa Murha Japanissa -true crime -sarjaa, jossa kerrotaan tositarinoita nousevan auringon maan järkyttävimmistä murhista. Toinen toistaan hätkähdyttävimmät surmatyöt avaavat Japania uudenlaisesta näkökulmasta.
LanguageSuomi
Release dateJan 12, 2023
ISBN9789180544122
Murhat Electric Townissa

Related to Murhat Electric Townissa

Titles in the series (8)

View More

Reviews for Murhat Electric Townissa

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words