Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Det lider mot jul (del 3)
Det lider mot jul (del 3)
Det lider mot jul (del 3)
Audiobook2 hours

Det lider mot jul (del 3)

Written by Sara Önnebo

Narrated by Gunilla Leining

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Medan snön yr runt husknutarna i ett mörkt och vintrigt Österbotten fortsätter poliserna Gisela Forsell och Linus Mikkola jakten på mördaren som ännu gäckar dem. Till sin hjälp har de kollegerna Freddy Lärka och Tuula Niemi. Ett nytt mord och ett mystiskt försvinnande komplicerar utredningen ytterligare och Gisela befarar att fler kan vara i fara.

"Det lider mot jul" är en adventskalender i fyra delar med ett nytt spännande avsnitt varje advent.
LanguageSvenska
Release dateDec 9, 2022
ISBN9789180005012

More audiobooks from Sara önnebo

Related to Det lider mot jul (del 3)

Titles in the series (4)

View More

Related audiobooks

Reviews for Det lider mot jul (del 3)

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words