Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Kanelia ja suukkoja 5: Sillen ikävä
Kanelia ja suukkoja 5: Sillen ikävä
Kanelia ja suukkoja 5: Sillen ikävä
Audiobook5 hours

Kanelia ja suukkoja 5: Sillen ikävä

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Joululoma ilman kavereita ja poikaystävää

On joululoma. Ginny on Pariisissa ja Emilie isovanhempiensa luona maaseudulla, eikä Lukaskaan ole enää Sillen poikaystävä. Kun Sille on seurustellut jo monta päivää lähinnä Nintendon kanssa, hän on valtavan kiitollinen, kun Sophia kutsuu hänet mökilleen. Mökkireissulla ongelmat tuntuvat kuitenkin vain seuraavan toisiaan ja Sillelle tulee kova ikävä ystäviään. Ja pääsekö Sille edes uudenvuodenbileisiin, kun hänen vanhemmillaan on aivan muita suunnitelmia hänen varalleen?

Kanelia ja suukkoja -kirjasarja kertoo 14-vuotiaasta Sillestä, koulusta, kavereista, bileistä ja pojista. Astrid Heise-Fjeldgren on tanskalainen kirjailija ja kääntäjä ja kirjoittanut useita suosittuja nuortenkirjoja.
LanguageSuomi
Release dateNov 16, 2022
ISBN9788702337518

Related to Kanelia ja suukkoja 5

Titles in the series (5)

View More

Related audiobooks

Reviews for Kanelia ja suukkoja 5

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words