Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Veeti menee eskariin
Veeti menee eskariin
Veeti menee eskariin
Audiobook2 hours

Veeti menee eskariin

Written by Anne Sofie Hammer

Narrated by Erja Manto

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Eskari odottaa!

Veeti on innoissaan aloittamassa eskarin. Eskari on vähän jännittävä, mutta ainakin sitä varten saa uuden, hienon repun. Veetiä jännittää myös äidin mahassa kasvava vauva. Veeti oppii pian, että eskarissa saa tietää esimerkiksi dinosauruksista ja kirjaimista. Lisäksi sielläkin on aika paljon sääntöjä, joiden noudattaminen ei aina ole helppoa.

Veeti menee eskariin on toinen osa sarjassa, jossa tutustutaan Veetin elämään ja hauskoihin kommelluksiin lapsen arjessa. Sarjan toisessa osassa kuullaan esimerkiksi örkeistä ja täistä, uusista kavereista ja syntymäpäivistä, ja opitaan miten voi varastaa vahingossa.

Anne Sofie Hammer on tanskalainen lasten- ja nuortenkirjailija, jonka ihastuttavaa Veeti-sarjaa on luonnehdittu moderniksi Vaahteranmäen Eemeliksi. Veeti on hyvin rakastettu hahmo kotimaassaan Tanskassa, ja Anne Sofie Hammer kirjoittaa hauskasti ja lapsiystävällisesti, mutta kuitenkin niin, että hänen tekstinsä ilahduttavat ihan kaiken ikäisiä.
LanguageSuomi
Release dateNov 9, 2022
ISBN9788702334180
Veeti menee eskariin

Related to Veeti menee eskariin

Titles in the series (5)

View More

Related audiobooks

Reviews for Veeti menee eskariin

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words