Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Asiatiska seriemördare 2 – Twitter-mördaren
Asiatiska seriemördare 2 – Twitter-mördaren
Asiatiska seriemördare 2 – Twitter-mördaren
Audiobook1 hour

Asiatiska seriemördare 2 – Twitter-mördaren

Written by Galka

Narrated by Lars Winclair

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Natten till Halloween 2017 publicerades en gåtfull artikel i en japansk tidning. I texten hävdade man att en misstänkt person hade gripits efter att nio kroppar hittats i hans lägenhet utanför Tokyo.

Den gripne var en ung man med ett till synes relativt normalt liv. Det kom en konstig lukt från hans bostad, men att hemmet skulle visa sig vara fullt av ruttnande mänskliga kvarlevor kom som en chock för vaktmästaren, grannarna och senare allmänheten.

Polisen och den japanska regeringen hade aldrig ställts inför ett brott av detta slag eller denna omfattning. Därför fanns det heller inga riktlinjer eller protokoll för hur man skulle gå till väga.

”Twitter-mördaren” markerar ett före och ett efter i Japans historia.
LanguageSvenska
Release dateNov 2, 2022
ISBN9789180545495

Related to Asiatiska seriemördare 2 – Twitter-mördaren

Titles in the series (3)

View More

Related audiobooks

Reviews for Asiatiska seriemördare 2 – Twitter-mördaren

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words