Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Scrieri îndrăznețe
Scrieri îndrăznețe
Scrieri îndrăznețe
Audiobook17 minutes

Scrieri îndrăznețe

Written by Wael El-Manzalawy

Narrated by Doina Pantaz

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Scrierile îndrăznețe sunt scrieri foarte scurte, dar acestea pot introduce idei foarte importante. Nu este ușor de elaborat asemenea scrieri succinte. Scrierile lungi au un mai mult spațiu de a progresa. Această carte electronică conține câteva scrieri succinte, cum ar fi „Lumea după Coronavirus”, „Călătoria îți recreează gândirea”, „Apa înghețată”, „Coșmarul” și altele.

LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateAug 30, 2022
ISBN9788835442868
Scrieri îndrăznețe

Related to Scrieri îndrăznețe

Related audiobooks

Reviews for Scrieri îndrăznețe

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words