Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

GT | Jeremia: Ljudbibeln
GT | Jeremia: Ljudbibeln
GT | Jeremia: Ljudbibeln
Audiobook3 hours

GT | Jeremia: Ljudbibeln

Written by Ljudbibeln

Narrated by Ljudbibeln

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

GAMLA TESTAMENTET | JEREMIA

Jeremia är en profet som fått en bok i judendomens Neviim ("profeterna") och kristendomens Gamla Testamente uppkallad efter sig. Profeten Jeremia levde i Jerusalem för cirka 2600 år sedan. Han föddes omkring 650 f.Kr. och började uppträda som profet cirka 626 f.Kr. Han verkade som profet mer än 50 år, och han dog i Egypten någon gång efter Babylons erövring av Jerusalem 587 f.Kr.

Jeremias tid var mycket svår i judarnas historia, tiden just innan Juda rike gick under som stat. År 586 före Kristus erövrades och förstördes Jerusalem, och överklassen fördes bort i fångenskap till Babylonien. Drygt 130 år tidigare hade det nordliga riket Israel krossats av assyrierna – som ofta pekas ut som ett mycket grymt krigarfolk – och nästan alla överlevande medlemmar av de rikare familjerna förts bort till en grym slavtillvaro.

Jeremias bok i Bibeln är sammanställd efter profetens död. Det är Jeremias vän Baruk, son till Neria, som på profetens uppdrag skrev ner profetiorna och breven omkring 626-604 f.Kr.

-

Ljudbibeln startade som ett ideellt projekt på förra sidan av millennieskiftet och i en tid då det digitala landskapet såg mycket annorlunda ut gentemot idag. Visionen var att leverera Bibeln på ett lättfattligt och inspirerande sätt i uppläst form samt att göra inspelningarna tillgängliga via nedladdning och som lyssningsbara "streamade" ljudfiler (vilket vid tiden knappt var ett existerande begrepp).

Den inlästa Ljudbibeln består av olika varianter från den så kallade 'Levande Bibeln' från olika utgivningar vid olika årtal.

LanguageSvenska
PublisherLjudbibeln
Release dateApr 22, 2022
ISBN9781669678458
GT | Jeremia: Ljudbibeln

More audiobooks from Ljudbibeln

Related to GT | Jeremia

Related audiobooks