Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

D'ale carnavalului - Rezumat
D'ale carnavalului - Rezumat
D'ale carnavalului - Rezumat
Audiobook53 minutes

D'ale carnavalului - Rezumat

Written by Scribd

Narrated by Alexandra Malachi

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Studiați sau citiți D'ale carnavalului de Ion Luca Caragiale? Rezumatele Scribd sunt instrumentele perfecte pentru a înțelege și a vă bucura de clasicii literaturii române. Descoperiți în acest audiobook:

  •  Rezumatul acțiunii
  •  Rezumatul și analiza pe acte și scene
  •  Caracterizări de personaje
  •  Particularitățile speciei dramatice/particularitățile comediei
  •  Analiza temelor și motivelor importante

D'ale carnavalului de Ion Luca Caragiale are în centrul său o suprapunere comică de triunghiuri amoroase. Căutându-l pe amantul amantei sale, Iancu Pampon vine la frizeria lui Nae Girimea, fără să știe că acesta este cel căutat. Imediat după aceea, frizerul mai este căutat de propria lui amantă, Mița Baston, tot pentru lămuriri privind cealaltă amantă a sa. La un bal mascat, cei doi, alături de Crăcănel, celălalt amant al Miței, îi urmăresc pe Nae, Didina și Iordache, calfa care-i ajută, pentru a-i demasca și a descoperi „traducerile” din cercul lor.

LanguageRomână
PublisherScribd
Release dateNov 7, 2023
ISBN9781094464633

Related to D'ale carnavalului - Rezumat

Titles in the series (18)

View More

Related audiobooks

Book Notes For You