Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Puterea transformatoare a minții pline de compasiune
Puterea transformatoare a minții pline de compasiune
Puterea transformatoare a minții pline de compasiune
Audiobook8 hours

Puterea transformatoare a minții pline de compasiune

Written by David Michie

Narrated by Liviu Damian

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

În toţi cei 40 de ani de propovăduire a învăţăturilor sale, Dalai Lama a răspuns într-un singur mod, consecvent, la rugămințile de a recomanda o carte în care se explică modalitatea de punere în practică a ideilor budiste: „Citiţi Guide to the Bodhisattva’s Way of Life a lui Shantideva.” Fiind una dintre cele mai importante opere clasice din budismul tibetan, ea conţine toate sfaturile şi toată motivaţia necesare pentru a face din învăţăturile lui Buddha o parte din realitatea zilnică.


Să citeşti Shantideva în confortul scaunului şi deconectat poate fi intimidant, tot aşa cum cineva nefamiliarizat cu muzica clasică poate fi intimidat de perspectiva de a sta aşezat pe durata unei simfonii beethoviene sau cineva nefamiliarizat cu arta ar putea ezita pe treptele unei galerii faimoase – deşi ne-am putea simţi atraşi de un nou demers, ne trezim în faţa unei probleme simple: de unde să începem?


Având însă un ghid care să ne releveze aspectele importante şi, mai ales, care să ne trezească entuziasmul şi voinţa, noul nostru interes se poate dezvolta firesc într-o sursă de inspiraţie proaspătă. Sper ca această carte să constituie și ea un astfel de ghid. 


Despre carte


Partea I-a discută despre mintea iluminată plină de compasiune din perspectivă budistă. În budism, cuvântul „minte” este adesea folosit cu sensul de „stare de spirit” şi astfel vedem cum pot fi ele dezvoltate, ce beneficii de dezvoltare a lor pot exista şi cum diferă ele de stările mentale pe care le experimentăm în mod curent. 


Partea a II-a face schimbul de la teorie la practică. Cum putem, mai exact, să cultivăm un fel de a fi iluminat? Ce presupune asta mai exact? Care sunt elementele de bază – uneltele psihologice, practicile meditative, metodele şi tehnicile – pe care le putem aplica pentru o transformare personală la cel mai profund nivel?

LanguageRomână
Release dateDec 28, 2022
ISBN9786069644171

Related to Puterea transformatoare a minții pline de compasiune

Related audiobooks

Reviews for Puterea transformatoare a minții pline de compasiune

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words