Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ion - Rezumat
Ion - Rezumat
Ion - Rezumat
Audiobook1 hour

Ion - Rezumat

Written by Scribd

Narrated by Bogdan Șerban

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Studiezi sau citești Ion de Liviu Rebreanu? Rezumatele Scribd sunt uneala perfectă pentru parcurgerea și înțelegerea operelor clasice ale literaturii române. În acest audiobook descoperi:

  • O prezentare generală a acțiunii
  • Un rezumat și o analiză pentru fiecare capitol
  • Caracterizarea personajelor principale
  • Explorarea temelor, motivelor și a simbolurilor importante

Romanul obiectiv Ion urmărește moravurile societății ardelene de la începutul secolului al XX-lea, vreme în care poziția socială avea o pondere mare în definirea destinelor oamenilor din mediul rural. Acesta urmărește destinul tragic al personajului eponim, un țăran simplu, fără pământuri, dar care se străduiește cu orice preț să intre în posesia lor prin căsătoria cu Ana, o fată avută. Ion reușește să obțină ce își dorește, dar nu pentru mult timp, căci imoralitatea de care dă dovadă aduce repercusiuni grave. Romanul este structurat în două părți, „Glasul pământului” și „Glasul iubirii”, titlurile reprezentând tendințele contradictorii dominante din sufletul lui Ion. În prima parte, Ion recurge la orice mijloace pentru a intra în posesia pământurilor: le fură de la un vecin și chiar o lasă însărcinată pe Ana, copilul garantându-i atingerea obiectivului său principal. În a doua parte, pierde treptat bunurile dobândite prin căsătorie. Patima lui meschină o împinge pe soția lui la sinucidere, pământurile îi sunt înstrăinate, iar la final este omorât de soțul iubitei căreia îi făcea avansuri fără rușine, dominat de o pasiune nedemnă și în ciuda faptului că era măritată.

LanguageRomână
PublisherScribd
Release dateJul 11, 2023
ISBN9781094457000

Related to Ion - Rezumat

Titles in the series (18)

View More

Related audiobooks

Book Notes For You