Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ciocoii vechi și noi: Ce naște din pisică șoareci mănâncă – Rezumat
Ciocoii vechi și noi: Ce naște din pisică șoareci mănâncă – Rezumat
Ciocoii vechi și noi: Ce naște din pisică șoareci mănâncă – Rezumat
Audiobook1 hour

Ciocoii vechi și noi: Ce naște din pisică șoareci mănâncă – Rezumat

Written by Scribd

Narrated by Bogdan Șerban

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Studiezi sau citești Ciocoii vechi și noi de Nicolae Filimon? Rezumatele Scribd sunt unealta perfectă pentru parcurgerea și înțelegerea operelor clasice ale literaturii române. În acest audiobook descoperi:

  • O prezentare generală a acțiunii
  • Un rezumat și o analiză pentru fiecare capitol
  • Caracterizarea personajelor principale
  • Explorarea temelor, motivelor și a simbolurilor importante

Ciocoii vechi și noi este un roman de moravuri care ilustrează și totodată critică degradarea morală la care ajunsese societatea Țării Românești, în general, și marea boierime, în particular,  în timpul domniilor fanariote. Opera îl are în centru pe ciocoiul Dinu Păturică, personaj reprezentativ pentru slugile parvenite ale boierilor de la începutul secolului al XIX-lea. Acesta nu se mulțumește cu statutul pe care îl are, ci râvnește să urce în rang cât mai mult, întrecându-l chiar și pe stăpânul său. Romanul urmărește urcușul galopant al ciocoiului, care pleacă de la umila funcție de ciubucciu și ajunge în cele din urmă ispravnic, dar și prăbușirea progresivă a stăpânului său, postelnicul Andronache, pe care ciocoiul îl exploatează fără remușcare. În final, Dinu Păturică este aspru pedepsit pentru tot răul pe care l-a pricinuit celor lipsiți de apărare.    

LanguageRomână
PublisherScribd
Release dateMar 21, 2023
ISBN9781094456942

Related to Ciocoii vechi și noi

Titles in the series (18)

View More

Related audiobooks

Book Notes For You