Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să-ți observi și să-ți identifici emoțiile
Cum să-ți observi și să-ți identifici emoțiile
Cum să-ți observi și să-ți identifici emoțiile
Audiobook1 hour

Cum să-ți observi și să-ți identifici emoțiile

Written by Emma McAdam

Narrated by Diana Ștefănescu

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

About this audiobook

Toți ne confruntăm cu emoții intense într-un moment sau altul al vieții noastre; e ceva cât se poate de firesc. Din păcate, în ceea ce privește gestionarea și reglarea emoțiilor, nu există un manual care să ne învețe ce e de făcut când suntem asaltați de trăiri dificile. Putem recurge la o soluție de moment, dar asta nu ne ajută să facem față emoțiilor și în viitor. Așadar, cum ne putem regla emoțiile pe termen lung?


În cursul „Cum să-ți observi și să-ți identifici emoțiile” de la Scribd Coach, Emma McAdam, specialistă în terapie de cuplu și a familiei, ne spune cum să ne observăm și să ne identificăm emoțiile, să le procesăm pe cele dificile și să le împiedicăm să se acumuleze până în punctul în care ajung să ne facă rău. Pornind de la pregătirea ei ca terapeut, ne prezintă diferitele aspecte ale procesării emoțiilor: ce este aceasta și cum ne putem propune scopuri pozitive; cât de important este să ne identificăm emoțiile fără a le judeca; cum să determinăm rolul pe care-l au emoțiile noastre; aptitudini esențiale pentru procesarea emoțiilor și altele. De asemenea, pe parcurs ne propune exerciții cu ajutorul cărora putem pune în aplicare cele învățate.


Nu există un manual de gestionare a emoțiilor, dar cu ajutorul acestui curs putem face pași importanți în această direcție.

LanguageRomână
PublisherScribd Coach
Release dateMar 14, 2023
ISBN9781094459073

Related to Cum să-ți observi și să-ți identifici emoțiile

Titles in the series (36)

View More

Related audiobooks