Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Alexandru Lăpușneanul – Rezumat
Alexandru Lăpușneanul – Rezumat
Alexandru Lăpușneanul – Rezumat
Audiobook52 minutes

Alexandru Lăpușneanul – Rezumat

Written by Scribd

Narrated by Bogdan Șerban

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

About this audiobook

Studiezi sau citești Alexandru Lăpușneanul de Costache Negruzzi? Rezumatele Scribd sunt unealta perfectă pentru parcurgerea și înțelegerea operelor clasice ale literaturii române. În acest audiobook descoperi:

  •  O prezentare generală a acțiunii
  •  Un rezumat și o analiză pentru fiecare capitol
  •  Caracterizarea personajelor principale
  •  Explorarea temelor, motivelor și a simbolurilor importante

Alexandru Lăpușneanul este o nuvelă istorică ce explorează cea de-a doua domnie a voievodului, urmărind degradarea sa psihică care, până la urmă, îi aduce sfârșitul. Opera debutează cu Lăpușneanu în drumul său spre Moldova, în încercarea de a redobândi tronul. Boierii din țară se tem de revenirea lui și încearcă să îl întoarcă din drum, însă fără succes. El îl înlătură pe Ștefan Tomșa de la tron și, odată redevenit domn, îi pedepsește pe boieri pentru ilegalitățile pe care le comiteau. Treptat, dorința de răzbunare îi întunecă judecata și devine o amenințare până și pentru propria familie. În final, nemaifiind cale de remediere pentru starea lui psihică, este otrăvit pentru a nu mai putea face rău propriului popor.

LanguageRomână
PublisherScribd
Release dateFeb 21, 2023
ISBN9781094457574

Related to Alexandru Lăpușneanul – Rezumat

Titles in the series (18)

View More

Related audiobooks

Book Notes For You